Zpět na začátek
Ústav dopravních prostředků K616 Fakulty dopravní ČVUT
Kdo jsme
Výuka
Aktuálně
Publikace
Výzkum
Laboratoře
Studentské projekty
Lidé
Společná mobilní laboratoř se simulátorem kamionu
Kontakt
MotoStudent
Spolupráce:

„Non schoale sed vitae discimus.
– Neučíme se pro školu, ale pro život.“

Seneca

Kdo jsme


Ústav dopravních prostředků spadá pod Fakultu dopravní ČVUT v Praze a je pedagogicky a odborně zaměřen na stavbu a provoz dopravní techniky.


Předměty, které ústav zajišťuje, seznamují posluchače první etapy studia se základy teorie stavby vozidel. Ve druhé etapě studia nabízí přednášky zaměřené do oblasti speciálních vlastností a systémů vozidel, zkoušení, bezpečnosti dopravních prostředků a biomechaniky poranění, dynamiky vozidel a vlivu elektronických systémů, designu dopravních prostředků a stavby karoserií, výrobních technologií, provozu a řízení vozidel. Tyto oblasti jsou i náplní projektů katedry, kde se posluchači seznamují i s využíváním výpočetní techniky v oblasti simulací vlastností vozidel.


V doktorském studiu vede ústav posluchače v oblasti dynamiky vozidel, pasivní bezpečnosti, v problematice zkoušení a provozu vozidel a v oblasti speciálních výrobních technologií dopravních prostředků.


Ústav udržuje bohaté mezinárodní styky. Spolupracuje s podobně zaměřenými ústavy domácích i zahraničních univerzit a má dlouhodobé technické spolupráce s výrobci a provozovateli vozidel.
Výuka


Přehled aktuálně vyučovaných předmětů naleznete na stránkách Fakulty dopravní.

Výukové materiály ke stažení


Tematické okruhy ke zkoušce – pdf – 23kB – zde


Všechny přednášky v jednom archivu – zip – 243MB – zde. Aktualizováno 22. 5. 2017.


Všechny přednášky v jednom archivu – zaheslovaný zip – 35MB – zde. Aktualizováno 29. 5. 2017.


Tematické okruhy ke zkoušce – pdf – 450kB – zde


1. cvičení – ppt – 3MB – zde
Úvod do počítačové grafiky – pptx – 6MB – zde
Světlo, vnímání barev, lidské oko – pptx – 0,5MB – zde
Barevný prostor, barevné modely – pptx – 2MB – zde
Optické klamy – pptx – 4MB – zde
Reprezentace těles v počítači – pptx – 0,5MB – zde
Geometrické transformace – pptx – 1,5MB – zde
Úvod do výpočetní geometrie, triangulace – pptx – 0,5MB – zde
Základní zobrazovací algoritmy – pptx – 1MB – zde
Prezentace studentů – rar – 14MB – zde

Testové otázky – pdf – 0,1MB – zde
Publikace


Ke stažení:

Jiří First:
Energetická analýza pozemní dopravy

Publikace nabízené k prodeji:

Almanach výstavy Český motocykl


Almanach výstavy Český motocykl na více než 110 stránkách popisuje jednotlivé exponáty a přidává stručnou historii výroby běžných i závodních motocyklů v českých zemích. Přidává unikátní seznam všech výrobců, kteří zde své motocykly vyvíjeli a montovali a u těch nejdůležitějších uvádí jejich historii a největší úspěchy a pády.


Knihu je možné získat objednáním na adrese k616-admin@fd.cvut.cz.
Cena 250 kč + poštovné (možnost osobního převzetí zdarma)
Český kabriolet a kupé v průběhu století – katalog výstavy r. 2016


Tradiční publikace o exponátech jí předcházející výstavy. Kromě katalogu exponátů s informacemi o nich obsahuje také rozsáhlé poučení o typech karoserií, jejich vývoji a konstrukci. V neposlední řadě v ní naleznete unikátní seznam všech československých výrobců karoserií.


Knihu je možné získat objednáním na adrese k616-admin@fd.cvut.cz.
Cena 300 kč + poštovné (možnost osobního převzetí zdarma)


Všechny publikace k nalezení na vvvs.cvut.cz.VýzkumProjekt Výprask – Výcvikové pracoviště simulátoru kamionu


Celým názvem "Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů", řešeného konsorciem tvořeného společnostmi Pragolet s.r.o., DEKRA Automobil a.s. a Českým vysokým učením technickým v Praze – Fakultou dopravní a podporovaného Technologickou agenturou České republiky. Na základě tohoto projektu byla realizována společná laboratoř se simulátorem kamionu – Mobilní simulátor tahače DekTruck.Projekt ASLAN


Projekt zaměřený na možnosti automatického sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel.


Více informací


Projekt REVISED


Projekt zaměřený na působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy.


Více informací


Projekt TRESBSD


Vývoj pokročilého vozidlového simulátoru pro účel výcviku řidičů v autoškole.


Více informací


Software pro zpracování dat z plovoucích vozidel


Specializovaný software pro analýzu dat zaznamenaných plovoucími vozidly. Poskytuje základní nástroje pro analýzu agresivního nebo nebezpečného chování.


Více informací


Konference DCI&S a DCI&I


Ústav dopravních prostředků pořádal v letech 2008 a 2014 konference DCI&I a DCI&S. Záměrem konferencí byla diskuze o HMI a faktorech ovlivňujících bezpečnost silničního provozu. V létě 2016 Ústav organizuje další ročník této konference.


Více informací ke konferenci DCI&S naleznete na její webové stránce.


Interaktivní postery pro konference


Systém 4k LED displejů pro poster session.Více informací o tomto systému, licenčních podmínkách atd.
Laboratoře


Výzkumná laboratoř vozidel


Adresa: Horská 3, Praha 2
Telefon: 224 355 085

Vedoucí pracoviště: Ing. Jiří First
Zástupce vedoucího pracoviště: Ing. Josef Mík

Laboratoř provádí v rámci výukové a výzkumné činnosti ústavu měření a experimenty v oblasti dynamiky, legislativy a aspektů bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce vozidel.

Jedná se zejména o tyto oblasti:

 • dynamické zkoušky silničních vozidel (akcelerace, decelerace, rychlost, stabilita, kmitání, ekonomické parametry, hygienické parametry atd.)
 • nárazové a deformační testy
 • statické zkoušky (geometrické a hmotnostní charakteristiky, vizuální kontroly atd.)
 • simulační technologie s využití vysoce výkonných počítačů
 • ergonomie a hygiena práce
 • emise z dopravy

Měřící technika:

 • vozidlo na stabilitu
 • akcelometry
 • měřicí smyčka
 • optická závora

Crash testy:

Příprava a realizace crashtestů typu:
 • automobil x automobil
 • automobil x bariéra
 • motocykl x automobil
 • motocykl x bariéraLaboratoř interaktivních vozidlových simulátorů


Adresa: Horská 3, Praha 2
Telefon: 224 355 085

Vedoucí pracoviště: Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Zástupce vedoucího pracoviště: Doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů (DSRG – Driving Simulation Research Group) se již několik let věnuje výzkumu na poli interaktivní simulační techniky. Laboratoř vznikla a stále, mimo své další aktivity, pracuje jako součást Společné laboratoře spolehlivosti systémů. Hlavní oblastí výzkumu a vývoje je návrh a konstrukce vozidlových simulátorů – simulátory motorových vozidel (osobní, nákladní), simulátory kolejových vozidel a to včetně realizace hardwarového a softwarového vybavení pro konkrétní typy simulátorů s adaptací pro cílové užití či určité typy experimentální činnosti. Nedílnou součástí je i tvorba virtuálního prostředí spojená s vývojem nástrojů pro generování scén a propojení na reálná (GIS) data. Laboratoř zajišťuje návrh a kompletní realizace experimentů (včetně vývoje nástrojů na jejich vyhodnocování) z oblastí, jako jsou výzkum chování řidiče, HMI, ergonomie zařízení ve vozidlech a vliv jejich užívání na bezpečnost, chování v kritických situacích.

Měřící technika:

 • EEG - TruScan 32 EEG
 • EMG - TruTrace 4 EMG
 • Eye-Tracker - iView X HED S.I.M.
 • Hamamatsu NIRO monitor
 • IR systém sledování pohybů Opti Track


Více informací naleznete na webu DSRG - Driving Simulation Research Group.

Společná mobilní laboratoř se simulátorem kamionu – Mobilní simulátor tahače DekTruck


Výukový a experimentální simulátor tahače vestavěný v návěsu určený mimo jiné pro pokročilý výcvik řidičů kamionů. Mobilní laboratoř je vybavena ovládacím pultem a vyhodnocováním kvality jízdy, dále také přednáškovou místností.
Laboratoř dopravní energetiky


Adresa: Horská 3, Praha 2
Telefon: 224 355 085

Vedoucí pracoviště: Doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.
Zástupce vedoucího pracoviště: Doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

Laboratoř dopravní energetiky působí při Ústavu dopravních prostředků se speciálním zaměřením na energetické a s nimi souvisejícími problémy dopravních systémů. Pracoviště slouží výukovému procesu, experimentální činnosti studentů a rovněž pro výzkumnou činnost pedagogů v oblasti energetiky dopravních procesů.

Více informací naleznete na webu Laboratoře dopravní energetiky.

Studentské projekty


Aktivní bezpečnost dopravních prostředků
Automobilový dopravní sál K616
Bezpečný motocykl
Dopravní virtuální realita
Elektromobilita
HM Interakce (člověk vozidlo)
Hygiena dopravních prostředků
Konstrukce dopravních prostředků
Legislativa a zkoušení dopravních prostředků
Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků
Spolehlivost, provoz, údržba dopravních prostředků
Technologie pro blízký vesmír
Vývojové směry ve výrobě, provozu a opravách dopravních prostředků
MotoStudent

Od akademického roku 2015/2016 se tým studentů a vyučujících účastní mezinárodní soutěže MotoStudent. Cílem je navrhnout, postavit a otestovat prototyp závodního motocyklu s čtyřdobým 250 ccm motorem.


Více informací k tomuto ambicióznímu projektu se dozvíte na jeho webových stránkách. Více informací k závodnímu seriálu MotoStudent.


MotoStudent Electric

Po zkušenostech získaných v seriálu MotoStudent s konvenčním spalovacím motorem byl vytvořen další tým, který staví elektrickou variantu závodního motocyklu. Jejich postup můžete sledovat na webových stránkách CTU Lions Electric a stejnojmenné Facebookové stránce CTU Lions Electric.
Lidé


Zaměstnanci


doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

Vedoucí ústavu
e-mail: bouchner@fd.cvut.cz
telefon: +420 730 193 914


Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

Zástupce vedoucího
e-mail: xnovotny@fd.cvut.cz


Ing. Jana Kadlecová, Ph.D.

Manažerka pro pedagogickou činnost, manažerka projektů
e-mail: kadlecova@fd.cvut.cz
telefon: +420 224 359 976


Ing. Josef Mík

Tajemník Ústavu dopravních prostředků
e-mail: mik@fd.cvut.cz
telefon: +420 224 355 085
prof. Ing. Jiří Dunovský. CSc.

e-mail: dunovsky@fd.cvut.cz
telefon: +420 224 355 084


Bc. Alena Fidlerová


Ing. Jiří First

e-mail: first@fd.cvut.cz
telefon: +420 224 355 085


doc.Ing. Jaroslav Machan, CSc.

e-mail: machan@fd.cvut.cz


doc.Ing. Jaroslav Opava, CSc.

e-mail: opavajar@fd.cvut.cz
telefon: +420 224 355 084


doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc.

e-mail: pohl@fd.cvut.cz
telefon: +420 224 358 448


Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy

e-mail: rozhddmi@fd.cvut.cz


Jan Válek

e-mail: valekja3@fd.cvut.czDoktorandi


Ing. Zdeněk Barnet

e-mail: barnezd1@fd.cvut.cz


Ing. Inga Chudjakova

e-mail: khudyakova@fd.cvut.cz


Ing. Akshaya Jayakumar

e-mail: jayakaks@fd.cvut.cz


Ing. Václav Jirkovský

e-mail: xjjirkovsky@fd.cvut.cz


Ing. Tomáš Kučera

e-mail: xkucera@fd.cvut.cz


Ing. Alina Mashko

e-mail: mashkali@fd.cvut.cz


Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy

e-mail: rozhddmi@fd.cvut.cz
Kontakt


ČVUT Fakulta dopravní
Ústav dopravní techniky K616


Horská 2040/3
Praha 2
120 00

k616-admin@fd.cvut.cz
Tel: +420 224 359 976

Státní zkušebna zemědělských potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost


Prostor pro provádění nárazových a dalších zkoušek

Třanovského 622/11
Praha 6