Zpět na začátek
Ústav dopravních prostředků K616 Fakulty dopravní ČVUT
Kdo jsme
Výuka / Lectures
Aktuálně
Publikace
Výzkum
Laboratoře
Studentské projekty
Lidé
Společná mobilní laboratoř se simulátorem kamionu
Kontakt
MotoStudent
Spolupráce:

„Non schoale sed vitae discimus.
– Neučíme se pro školu, ale pro život.“

Seneca

Kdo jsme


Ústav dopravních prostředků spadá pod Fakultu dopravní ČVUT v Praze a je pedagogicky a odborně zaměřen na stavbu a provoz dopravní techniky.


Předměty, které ústav zajišťuje, seznamují posluchače první etapy studia se základy teorie stavby vozidel. Ve druhé etapě studia nabízí přednášky zaměřené do oblasti speciálních vlastností a systémů vozidel, zkoušení, bezpečnosti dopravních prostředků a biomechaniky poranění, dynamiky vozidel a vlivu elektronických systémů, designu dopravních prostředků a stavby karoserií, výrobních technologií, provozu a řízení vozidel. Tyto oblasti jsou i náplní projektů katedry, kde se posluchači seznamují i s využíváním výpočetní techniky v oblasti simulací vlastností vozidel.


V doktorském studiu vede ústav posluchače v oblasti dynamiky vozidel, pasivní bezpečnosti, v problematice zkoušení a provozu vozidel a v oblasti speciálních výrobních technologií dopravních prostředků.


Ústav udržuje bohaté mezinárodní styky. Spolupracuje s podobně zaměřenými ústavy domácích i zahraničních univerzit a má dlouhodobé technické spolupráce s výrobci a provozovateli vozidel.
Výuka


Přehled aktuálně vyučovaných předmětů naleznete na stránkách Fakulty dopravní.

Výukové materiály ke stažení


Otázky a materiály k zápočtu – zaheslovaný zip – 30MB – zde


Všechny přednášky v jednom archivu – zaheslovaný zip – 45MB – zde.Topics for student presentations – 0,5 MB – pdf
Introduction – 4 MB – pdf
Introduction (part 2) – 3 MB – pdf
Human senses, brain, recognition, illusions – 1 MB – pdf
Measuring tools and hardware – 3 MB – pdf
User interface – 2 MB – pdf
GUI design – 0,3 MB – pdf


Všechny přednášky v jednom archivu – zip – 465MB – zde.


Tematické okruhy ke zkoušce – zip – 37MB – zde


Tematické okruhy ke zkoušce – pdf – 450kB – zde


1. cvičení – ppt – 3MB – zde
Úvod do počítačové grafiky – pptx – 6MB – zde
Světlo, vnímání barev, lidské oko – pptx – 0,5MB – zde
Barevný prostor, barevné modely – pptx – 2MB – zde
Optické klamy – pptx – 4MB – zde
Reprezentace těles v počítači – pptx – 0,5MB – zde
Geometrické transformace – pptx – 1,5MB – zde
Úvod do výpočetní geometrie, triangulace – pptx – 0,5MB – zde
Základní zobrazovací algoritmy – pptx – 1MB – zde
Prezentace studentů – rar – 14MB – zde

Testové otázky – pdf – 0,1MB – zde
Publikace


Ke stažení:

Jiří First:
Energetická analýza pozemní dopravy

Publikace nabízené k prodeji:

Almanach výstavy Český motocykl


Almanach výstavy Český motocykl na více než 110 stránkách popisuje jednotlivé exponáty a přidává stručnou historii výroby běžných i závodních motocyklů v českých zemích. Přidává unikátní seznam všech výrobců, kteří zde své motocykly vyvíjeli a montovali a u těch nejdůležitějších uvádí jejich historii a největší úspěchy a pády.


Knihu je možné získat objednáním na adrese k616-admin@fd.cvut.cz.
Cena 250 kč + poštovné (možnost osobního převzetí zdarma)
Český kabriolet a kupé v průběhu století – katalog výstavy r. 2016


Tradiční publikace o exponátech jí předcházející výstavy. Kromě katalogu exponátů s informacemi o nich obsahuje také rozsáhlé poučení o typech karoserií, jejich vývoji a konstrukci. V neposlední řadě v ní naleznete unikátní seznam všech československých výrobců karoserií.


Knihu je možné získat objednáním na adrese k616-admin@fd.cvut.cz.
Cena 300 kč + poštovné (možnost osobního převzetí zdarma)


Všechny publikace k nalezení na vvvs.cvut.cz.VýzkumProjekt Výprask – Výcvikové pracoviště simulátoru kamionu


Celým názvem "Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů", řešeného konsorciem tvořeného společnostmi Pragolet s.r.o., DEKRA Automobil a.s. a Českým vysokým učením technickým v Praze – Fakultou dopravní a podporovaného Technologickou agenturou České republiky. Na základě tohoto projektu byla realizována společná laboratoř se simulátorem kamionu – Mobilní simulátor tahače DekTruck.Projekt ASLAN


Projekt zaměřený na možnosti automatického sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel.


Více informací


Projekt REVISED


Projekt zaměřený na působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy.


Více informací


Projekt TRESBSD


Vývoj pokročilého vozidlového simulátoru pro účel výcviku řidičů v autoškole.


Více informací


Software pro zpracování dat z plovoucích vozidel


Specializovaný software pro analýzu dat zaznamenaných plovoucími vozidly. Poskytuje základní nástroje pro analýzu agresivního nebo nebezpečného chování.


Více informací


Konference DCI&S a DCI&I


Ústav dopravních prostředků pořádal v letech 2008 a 2014 konference DCI&I a DCI&S. Záměrem konferencí byla diskuze o HMI a faktorech ovlivňujících bezpečnost silničního provozu. V létě 2016 Ústav organizuje další ročník této konference.


Více informací ke konferenci DCI&S naleznete na její webové stránce.


Interaktivní postery pro konference


Systém 4k LED displejů pro poster session. Více informací o tomto systému, licenčních podmínkách atd.
Laboratoře


Výzkumná laboratoř vozidel


Adresa: Horská 3, Praha 2
Telefon: 224 355 085

Vedoucí pracoviště: Ing. Jiří First
Zástupce vedoucího pracoviště: Ing. Josef Mík

Laboratoř provádí v rámci výukové a výzkumné činnosti ústavu měření a experimenty v oblasti dynamiky, legislativy a aspektů bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce vozidel.

Jedná se zejména o tyto oblasti:

 • dynamické zkoušky silničních vozidel (akcelerace, decelerace, rychlost, stabilita, kmitání, ekonomické parametry, hygienické parametry atd.)
 • nárazové a deformační testy
 • statické zkoušky (geometrické a hmotnostní charakteristiky, vizuální kontroly atd.)
 • simulační technologie s využití vysoce výkonných počítačů
 • ergonomie a hygiena práce
 • emise z dopravy

Měřící technika:

 • vozidlo na stabilitu
 • akcelometry
 • měřicí smyčka
 • optická závora

Crash testy:

Příprava a realizace crashtestů typu:
 • automobil x automobil
 • automobil x bariéra
 • motocykl x automobil
 • motocykl x bariéraLaboratoř interaktivních vozidlových simulátorů


Adresa: Horská 3, Praha 2
Telefon: 224 355 085

Vedoucí pracoviště: Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Zástupce vedoucího pracoviště: Doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů (DSRG – Driving Simulation Research Group) se již několik let věnuje výzkumu na poli interaktivní simulační techniky. Laboratoř vznikla a stále, mimo své další aktivity, pracuje jako součást Společné laboratoře spolehlivosti systémů. Hlavní oblastí výzkumu a vývoje je návrh a konstrukce vozidlových simulátorů – simulátory motorových vozidel (osobní, nákladní), simulátory kolejových vozidel a to včetně realizace hardwarového a softwarového vybavení pro konkrétní typy simulátorů s adaptací pro cílové užití či určité typy experimentální činnosti. Nedílnou součástí je i tvorba virtuálního prostředí spojená s vývojem nástrojů pro generování scén a propojení na reálná (GIS) data. Laboratoř zajišťuje návrh a kompletní realizace experimentů (včetně vývoje nástrojů na jejich vyhodnocování) z oblastí, jako jsou výzkum chování řidiče, HMI, ergonomie zařízení ve vozidlech a vliv jejich užívání na bezpečnost, chování v kritických situacích.

Měřící technika:

 • EEG - TruScan 32 EEG
 • EMG - TruTrace 4 EMG
 • Eye-Tracker - iView X HED S.I.M.
 • Hamamatsu NIRO monitor
 • IR systém sledování pohybů Opti Track


Více informací naleznete na webu DSRG - Driving Simulation Research Group.

Společná mobilní laboratoř se simulátorem kamionu – Mobilní simulátor tahače DekTruck


Výukový a experimentální simulátor tahače vestavěný v návěsu určený mimo jiné pro pokročilý výcvik řidičů kamionů. Mobilní laboratoř je vybavena ovládacím pultem a vyhodnocováním kvality jízdy, dále také přednáškovou místností.
Laboratoř dopravní energetiky


Adresa: Horská 3, Praha 2
Telefon: 224 355 085

Vedoucí pracoviště: Doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc.
Zástupce vedoucího pracoviště: Doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

Laboratoř dopravní energetiky působí při Ústavu dopravních prostředků se speciálním zaměřením na energetické a s nimi souvisejícími problémy dopravních systémů. Pracoviště slouží výukovému procesu, experimentální činnosti studentů a rovněž pro výzkumnou činnost pedagogů v oblasti energetiky dopravních procesů.

Více informací naleznete na webu Laboratoře dopravní energetiky.

Studentské projekty


Bezpečný motocykl
Elektromobilita
Simulace a vizualizace v dopravě
Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředů
HMI a interaktivní simulace v olasti dopravních prostředků


MotoStudent

Od akademického roku 2015/2016 se tým studentů a vyučujících účastní mezinárodní soutěže MotoStudent. Cílem je navrhnout, postavit a otestovat prototyp závodního motocyklu s čtyřdobým 250 ccm motorem.


Více informací k tomuto ambicióznímu projektu se dozvíte na jeho webových stránkách. Více informací k závodnímu seriálu MotoStudent.


MotoStudent Electric

Po zkušenostech získaných v seriálu MotoStudent s konvenčním spalovacím motorem byl vytvořen další tým, který staví elektrickou variantu závodního motocyklu. Jejich postup můžete sledovat na webových stránkách CTU Lions a stejnojmenné Facebookové stránce CTU Lions.
LidéVedení ústavu


doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

Vedoucí ústavu, manažer projektů
e-mail: bouchner@fd.cvut.cz
telefon: +420 730 193 914


doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

Zástupce vedoucího
e-mail: xnovotny@fd.cvut.cz


Ing. Josef Mík, Ph.D.

Tajemník Ústavu dopravních prostředků, manažer pro pedagogickou činnost
e-mail: mik@fd.cvut.cz
telefon: +420 224 355 085


Zaměstnanci


Aktuální zaměstnanci Ústavu dopravních prostředků.

Doktorandi


Aktuální doktorandi Ústavu dopravních prostředků.Kontakt


ČVUT Fakulta dopravní
Ústav dopravní techniky K616


Horská 2040/3
Praha 2
120 00

k616-admin@fd.cvut.cz
Tel: +420 224 359 976

Státní zkušebna zemědělských potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost


Prostor pro provádění nárazových a dalších zkoušek

Třanovského 622/11
Praha 6